CÔNG TRÌNH - QUẢNG NGÃI - http://www.maydavienvietduc.com/

CÔNG TRÌNH - QUẢNG NGÃI - CÔNG TY TNHH SX CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VIỆT ĐỨC

CÔNG TRÌNH - QUẢNG NGÃI - CÔNG TY TNHH SX CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VIỆT ĐỨC


CÔNG TRÌNH - QUẢNG NGÃI

Đức Lợi - Mộ Đức - Quảng Ngãi

lẮP ĐẶT 1 MAY 15 TAN, 1 MÁY 5 TẤN.