CÔNG TRÌNH - TPHCM - http://www.maydavienvietduc.com/

CÔNG TRÌNH - TPHCM - CÔNG TY TNHH SX CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VIỆT ĐỨC

CÔNG TRÌNH - TPHCM - CÔNG TY TNHH SX CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VIỆT ĐỨC


CÔNG TRÌNH - TPHCM

Đường Trường Lưu - Q9

Lắp đặt 1 máy 20 tấn đá bia 1 máy 30 tấn đá mi.