Video clip - http://www.maydavienvietduc.com/

Video clip - CÔNG TY TNHH SX CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VIỆT ĐỨC

Video clip - CÔNG TY TNHH SX CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VIỆT ĐỨC


Video clip
XƯỞNG CHẾ TẠO MÁY NƯỚC ĐÁ
MÁY NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT 1 TẤN
MÁY NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT 2 TẤN
MÁY NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT 3 TẤN
MÁY NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT 5 TẤN
MÁY NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT 7 TẤN
MÁY NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT 10 TẤN
MÁY NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT 15 TẤN
MÁY NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT 20 TẤN
MÁY NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT 25 TẤN