Công trình - http://www.maydavienvietduc.com/

Công trình - CÔNG TY TNHH SX CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VIỆT ĐỨC

Công trình - CÔNG TY TNHH SX CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VIỆT ĐỨC


Công trình

Đức Lợi - Mộ Đức - Quảng Ngãi

lẮP ĐẶT 1 MAY 15 TAN, 1 MÁY 5 TẤN.

Đường Trường Lưu - Q9

Lắp đặt 1 máy 20 tấn đá bia 1 máy 30 tấn đá mi.